menu úvod revize ceník kontakt

Proč revize?

Za provádění revizí elektrické instalace je odpovědný vlastník nemovitosti (není-li uvedeno smluvně jinak), který odpovídá za to, že elektrická instalace je způsobilá bezpečnému provozu.

Provádění revizí vyžadují i kontrolní orgány státu a to především nově zřízená Inspekce práce, jakož i kontrolní orgány hasičského sboru. Provádění revizí upravují jednotlivé ČSN, z nichž stěžejní je ČSN 33 1500. V této normě nalezneme i maximální lhůty pro jednotlivé typy zařízení objektů a prostředí.

Našim zákazníkům jsme v rámci revizí elektrických zařízení schopni nabídnout široké spektrum služeb, a to počínaje revizemi elektrických rozvodů v bytech, rodinných domech, v administrativních objektech stejně jako v dalších objektech bez nebezpečí výbuchu. Dále zajistíme provedení revizí pracovních strojů, hromosvodů a elektrických spotřebičů.

Nabízíme vedení evidence, sledování termínů, poradenství při určování vnějších vlivů provozovatelem a jiné služby.